Sundhedsøkonomi

Sundhedsøkonomien omfatter blandt andet alle erhverv og sektorer, der har at gøre med sundhedsvæsenet: både ortopædiske skomagere og læger på hospitaler; plejepersonale såvel som designere inden for medicinsk teknologi. Denne branche har udviklet sig til et særdeles vigtigt erhvervsområde i Schleswig-Holstein. Knap hver femte beskæftigede i delstaten arbejder inden for vidt forskellige brancher her: på sygehuse, i lægepraksisser, genoptræningscentre, medicinske forskningsinstitutioner eller lægemiddelvirksomheder, hos producenter af medicinske hjælpemidler, specialiserede IT-udbydere og virksomheder inden for wellness-branchen, som medicaldesigners eller serious games-udviklere. Derudover bliver sundhed også et stadig vigtigere tema inden for turisme.

Branchens mangfoldighed viser, at sundhed ikke kun er baseret på ”pleje”, men også økonomiske potentialer. I den forbindelse spiller netværk en meget vigtig rolle. Uanset hvor forskellige rollerne for de enkelte i sundhedsbranchen er, står de alle over for fælles udfordringer, som f.eks. mangel på personale, demografiske ændringer eller reguleringer på sundhedsområdet. Gennem netværk opstår der mulighed for at se sig selv som en stærk branche – og dermed turde imødegå udfordringerne og opdage chancer i fællesskab.

Delstaten bestræber sig på at bringe aktørerne inden for sundhedserhvervet tættere sammen. Den tyske kongres ”Vernetzte Gesundheit” (netværksforbundet sundhed) tilbyder en fremragende platform, der giver mulighed for netværk og dialog samt at se ud over egen næsetip. Virksomheder, klinikker og de gode eksempler finder dermed deres vej og kontakter ud over delstatens grænser og gør reklame for sig selv og Schleswig-Holstein som region.

Læs mere