Vedvarende energi

Udbygningen af vedvarende energi er nøglen til en succesrig energiomstilling og dermed også et helt centralt værktøj til beskyttelsen af klimaet. I Schleswig-Holstein blev der i 2016 for første gang genereret mere strøm fra vedvarende energi, end der blev brugt i delstaten. Dermed ligger Schleswig-Holstein klart i spidsen blandt de tyske delstater, når det kommer til den vedvarende strøms andel af bruttostrømforbruget. Den geografiske placering ved kysterne til Nordsøen og Østersøen og den relativt lave befolkningstæthed skaber her særligt gode betingelser for at bruge vindenergianlæg, men også solenergi og biomasse bidrager betydeligt til energiforsyningen.

I overensstemmelse med den energiomstillings- og klimabeskyttelseslov, der trådte i kraft i slutningen af marts 2017 og blev ændret i 2021, stræber Schleswig-Holstein mod en strømgenerering fra vedvarende energi (inklusive vind-offshore med nettilslutning i Schleswig-Holstein) på mindst 37 terawatt-timer inden 2025. Koalitionsaftalen fra 2022 kræver en strømgenerering fra vedvarende energi på land på 40-45 terawatt-timer pr. år inden 2030.

Schleswig-Holstein bliver på grund af sin geografiske placering og den vedvarende udbygning af on- og offshore-vindenergi i stadig højere grad til et ”energiknudepunkt” mellem Tyskland og de skandinaviske lande. Delstaten udvikler sig dermed mere og mere til et knudepunkt i energiomstillingen. Denne særlige rolle er samtidig også en udfordring, som delstatsregeringen gerne imødegår, idet Schleswig-Holstein allerede i dag på mange måder profiterer af udbygningen af vedvarende energi. Denne energi danner grundlaget for at sikre et ressourcebesparende og økonomisk attraktivt bidrag til energiforsyningen i fremtiden.

Læs mere